Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 19 )
geval py ten honderd 's jaars wint; hOe veel wJtK
of verliest hij dan in hec laatfte g^val?
Wat is voordeeliger, waren te verkoopen ?13(5B
het met 18 maanden rabat van 8 ten honderd,
of ^ .H§ met 6 msanden rabat? En wat winc
men in liet iaatfie geval, indien men in het eerfte
geval bevindt 12^ ten honderd 's jaars te winnen?
5 8.
le. Twee kooplieden A en B ruilen te zamen; A
ftelt goed, dat 16 ftuivers kost, op f i:-:- op 3
maanden; B llelt zijne waar, die f kost, op
ƒ5:10:- en vraagt u, hoe lang tijd hi,) hiertoe
geven moet, opdat het voordeel geiyk zij?
2« En hoe lang zou B wel tijd moeten geven, in»
dien A 6 maanden getteld had ?
3« Twee kooplieden handelen te zamen; de eena
ftelt goed van 15 ftuivers op ƒ" i:-:- op (5 maan-
den ; op hoe veel tijd moet de andere zijn goed
ftellen, dat hem ƒ3:-:- kost, en waarvoor hij 10
ftuivers meerder maken wil?
4» En zoo hij er eens ƒ 4::- voor maken wilde?
5e Indien twee kooplieden ruilden, de eene goed
van ƒ 6:-:- op ƒ8:-:- met 6 maanden tijd ftelde;
op hoe veel zou de atidere dan wel goed van
ƒ 5:-:- moet ftellen, als hij 9 maanden tijd wilde
geven, en het voordeel gelijk zou zijn?
6° En als hij eens 10 ten honderd boven de ge-
lijke ruiling wilde winnen?
B a
f'. Twee