Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
den factoor bedongen was, dat bij | vandewinsf
zou hebben; wat zal dan elk, Wj het einde des
jaars, van de f laoo:-:- winst toekomen?
10®. Een koopman geeft aan eenen factoor /i5oó>!-
met beding dat hij daarbij Zal leggen f Soó:«:.,
dan zal hij | van de winst hebben. Indien nu na
7 maanden de koopman nog ƒ looö;-:- inlegt,
hoe veel zal dan elk, bij het einde van het jaar,
van de f 1305:-:- winst toekomen?
11®. Iemand geeft aan eenen factoor ƒ4000:waart
bij deze ƒ I400:-:- zal voegen, dan krijgt hij 5
• van de winst; zoo nu de koopman flechts
ƒ 3000: :-inleide, wat gedeelte zoU elk dan ten
einde des jaars in de winst krijgen?
la» Hoe veel zou nu de factoor hier ilog moeten
bijleggen, om de winst gelijii te deelen?
13* Vier boeren hebben eene weide gehuurd voor
ƒ354::-in het jaar; A laat er 6 osfen, 5 maanden , in
Joopen; B 4 osfen , 6 maanden; C 8 osfen, 3 maan-«
den, en D , 10 osfen, 4 maanden; wat moet elk
nu betalen?
14®. Zes perfonen huren eene weide;deeerfte laster
8 osfen, 3 maanden, in loopen; de tweede 5
osfen, 5 maanden; de derde 10 osfen, 4 maan-
den; de vierde 7 osfen, 4 maanden; de vijfde
12 osfen, 3 maanden; en de zesde 14 osfen, 5
maanden; hoe Veel moet elk in ƒ 557:io>'huur
betalen?
§ 7-
1« Iemand koopt een ftuk linnen h 15 ftuivers de el;
verkoopt die wederom è ƒ!:•:• om te betalen ovef
8 maanden} hoe veel wint hij dan ten honderdiit
het jaar?
a».