Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 ),
einde van hei jaar bevinden zij ƒ looo:-:- gewon,
iien te hebben; zeg mij nu eens, wat elk hier-
van toekomt, indien B voor zijne moeite tö van
de winst vooruit krijgt?
5» Twee kooplieden handelen te zamen; bij het be-
gin des jaars legt A in / 1600:-:-; en 4 maanden
hierna nog ƒ 400:-:-; B legt bij den aanvang in
ƒ 2003:-:- en 6 maanden daan a nog ƒ 500:-:-. Zij
bevinden, bij het einde des jaars, ƒ i482:-:- ge-
wonnen te hebben; hoe veel komt elk hiervan toe ?
6« A en B zullen zamen handel drijven; bij den aan-
vang des jaars legt A in ƒ 1600:-:-; doch neemt
2 maanden hierna, omredenen, weder ƒ 400:-:-
terug, en vier maanden daarna legt hij "we-
derom ƒ 600:-:- in. B iegt bij het begin in
ƒ800:.:., en twee maanden daarna nog ƒ icoo;-:-;
doch neemt twee maanden hierna ƒ 400; :- terug.
Bij het einde des jaars bevinden zij ƒ 1056: >
gewonnen te hebben, en vragen u, hoe veel elk
toekomt?
^e Iemand geeft aan zijnen factoor/4coo;-:-, om daar-
mede te handelen, dan zal hij ^ van de winst
hebben;, vier maanden gehandeld hebbende, geeft
de factoor daarbij ƒ 8oo:-:.. Op het ein^le des
jaars wordt bevonden ƒ 1088:.:. gewonnen te zijn;
wat krijgt elk hiervan?
8" Twee perfonen geven aan hunnen factoor, A
ƒ 1000:-:- en B ƒ 8oo:-:-; vijf maanden daarna
legt de factoor hier ƒ 600:-:. bij. Indien men nu
te voren was overeengekomen, dat de factoor |
van de winst zou hebben, zoo zeg mij, wat bij
het einde des jaars elk van ƒ 8io!-:- winst toe-
komt?
Indien echter hierbij nog een derde koopman
C ƒ1400:-:. gelegd had, en vóór den inleg van
^ den
1
k