Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 14 )
5» De patroon van jan heefc voor ƒ i^io:*?- aan
waren, met een rabat van sï maanden, k 8 teu
honderd'sjaars , verkocht,en vraagt hem,hoe veel
hij moet ontvangen. Indien hij u die -eens deed,
wac zoude gij dan wel antwoorden?
6® Indien gij eens op een kantoor waart, waar
men 1456 ffi waren verkocht, k 26 ftuiv. het fg,
te betalen over 18 maanden; doch zoo men dit met
een rabac van 8 ten honderd 'sjaars terftond deed,
zoudt gij dan kunnen berekenen, hoe veeï men
ontvangen moest?
En ais men op dezelfiïe voorwaarde eens
d de 100 Cg, verkocht had?
8° Na nog eens, wanneer men op dezelfde wijze
8p6o ^ , d ƒ 34:12:8 de 100 verkocht had ?
le Twee kooplieden winnen te zamen f piot-:- met
'een kapitaal, waartoe A ƒ 3000:-:- en 13 /i5oo:-2-
gegeven heeft; indien het geld van A nu 6, en
dat van J5 9 maanden heeft moeten dienen, zoo
vraag ik wat elk toekomt?
Alegt in gedurende een jaar,/"i600:-:- en B,gedu-
rende ïo maanden, ƒ 1400:-:-; zij winnen hierme»
de ƒ830;-:.; wat komt elk hiervan toe?
3« Drie perfonen doen in compagnie; A iegt/faoo:-:-
in voor 8 maanden , B ƒ 1400:-:- voor 6 maan-
den en C ƒ 1000:-: voor 16 maanden; wat ge-
deelte za! elk van de winst krijgen?
4®^ Twee kooplieden zullen te zamen handelen; A
'geeft aan B, die de vereischt wordende moeite op
zich neemt, me: den iften April ƒ 1800:-:-, waarbij
B, drie maanden hierna, ƒ 1350:.:- voegt $ by hec
6in«