Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C ^
die i§ el breed zijn, zal hij dan wel kunnen we^
ven uit J44. fg garen?
<S'. Een weduwenaar dervende, laat 5 kinderen na ,
waarvan het jongfte 3, het a» 5, het 3« 7, het
4« II, en het oudfte 14 jaren oud was; de voog-
den bevinden, na aftrek der onkosten, dat de na-
latenfchap ƒ 45000: :- bedraagt, van welk geld zij
voor elk de 5 part h 5 pCt. op interest ftellen;
hoe veel geld zal nu elk der kinderen krijgen,
als hij 25 jaren oud is, wanneer er voor onder-
derhoud jaarlijks ƒ 400: :- af moet?
7*. Hoe lang moeten wel ƒ1600:-:- op interest ftaan,
tegen 5 ten honderd 'sjaars, om ƒ söo:-:- daar-
mede te winnen?
8* En hoe lang zou men f 1200:-:- moeten uitzet,
'ten, om dit geld te winnen?
99 Kunt gij mij nu wel zeggen, hoe veel interest
deze man zou gekregen hebben, zoo hij dat geld
4 jaren langer had laten ftaan?
10» Hoe veel kapitaal zou hij wel hebben moeten
uitzetten, indien hij in 4 jaren ƒ400:-:- aan inte*
rest wenschte?
II» En zoo hij dit'geld eens in 5 jaren wilde heb-
ben?
12«. Hoe veel interest zou hij dan wel van ditlaatfte
kapitaal in 8 jaren krijgen?
§ 4'
Wat beloopt de interest van de volgende foramen
geld, in den bepaalden tijd, tegen den daarbij
aangewezenen interest?
On.