Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C If
water inhouden moec, en hij dien aannam met 6
knechts in 12 dagen te zullen verrigcen; maar
de beftéder den bale grooter begeerde, zoodat hij
' dezelfde lengte en breedte hield, doch de bak I5
voet dieper maken, en het geheele werk in 8
dagen verrigten moest; hoe vele knechts moec
hij dan nog wel aannemen?
s 3. .
I* Een koopman heeft op interest gelleld f6ooo:-i-
'voor 18 maanden, tegen 5 pCt; in hec jaar; 3
maanden hierna geeft hij nog f 4ooo;-.--, en 6
maanden daarna nog /soso:-:-; hoe veel moet hij,
bij hec einde der 18 maanden, voor kapitaal en in-
terest ontvangen?
ii» Iemand moet over 9 maanden f itfpS:-:- beta-
len; doch doet dit kontant, mits rabatterende te-
gen 8 ten honderd 'sjaars; "hoe veel moet hij dan
nu geven?
3» Een ander moe: over 6 maanden f 176?:-:-, over
'9 maanden ƒ848:-:- en over 10 maanden ƒ1600:.:-
betalen^ hoe veel zal hij hiervoor kontant geven,
rabatterende als boven?
4« Iemand is aan zijnen vriend fchuldig/24oo:.:-, te
'betalen over 18 maanden; doch deze is weder aau
hem fchnldig f 1800:-:-, te betalen over 6 maan-
den; zoo zij nu befluiten over 3 jaren elkander
te betalen, en voor den verlengden tijd elkandei
45 pCt. interest te geven; hoe veel zal de eerde
dan wel aan den tweeden moeten toegeven?
3« Éen wever kan uit 100 f| garen 300 ellen lin-
nen, dat ? ellen breed is, weven; hoe veel ellen,
dies