Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
c w
11*. Nadat hij nu eenigen tijd gehandeld heeft, ver-
kiest hij te rusten, en berekent van het begin af
(namelijk toen hij zijne ƒ 18500:.:- op inte-
rest ftelde, hetgeen hij nu berekent 12 jaren ge-
leden te zijn) door elkander 's jaars 16 pCf. ge-
wonnen te hebben; vrage, hoe groot dan nu zijn
kapitaal is? (Gerekend, dat zijn huis dezelfde
waarde behouden heeft, die het hem gekost
heeft.)
12®, Én wat zou wel het antwoord zijn, als hij
'«jaarlijks 20 pCt. gewonnen had?
§
1®, Een metfelaar moet ann eenen knecht vier otide
■ fchellingen 's daags geven; nu vraagt hij u, hoe lang
hij 30 knechts voor ƒ4500:-:- kan laten werken?
2®, En hoe .lang zou deze man wel 20 knechts voor
ƒ 35oo:-:- kunnen laten werken?
3®, Deze man eenig geld hebbende, vraagt u, hoe
'lang hij ƒ 2000:-:- moet uitzetten tegen 4 pCt.
'sjaars, om met hetzelve ƒ 450:.: te winnen?
4®. Onzen metfelaar wordt gevraagd, eenen vloer te
'leggen met bakken, die i voet lang en i voet
breed zijn; indien nu deze vloer <5o voet lang
en 30 voet breed zijn moet, hoe vele bakken
zal hij dan wel noodig hebben?
S®. Hij heeft tot het leggen van eene ftraat,die 2000
voet lang is, 30000 fteenen, die 8 duim lang
en 4 duim breed zijn, gebruikt, hoe vele Rijn.
landfche voeten-is deze ftraat breed?
6', Indien hem nu eens aanbedeed werd eenen re-
genbak te maken, die voet lang, ö^ivoet
breed en 4§ voet diep was, en 56^ tonnen
wa-