Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 8 )
den geweid hadden, zendt hij er nog 5 bil, htie
lang zullen deze osftn gavoed worden, indien de
flagter niet meer dan het bedongen geld betalen
wil?
fJadat gij deze voorftellen wel gemaakt hebt,
kpnt g\) onderrigt vragen in de
ZAMENGESTELDE VERHOUDINGEN,
iqefr bekepd onder den naam van regten en ver-
keerden Regel van Fijven, welke tv/ee wij echter
hier onder deze ééne benaming zullen ter nederftellen,
en H verzoeken, na bekoQifu onderrigt, de volgende
fommeo te wake«.
S «.
1* Een bakker ftelt op interes? voor 3 jaren ƒ1 Ssoo:-:-,
tegen 5 pCf. in het jaar;hoe veel zal hij wel, bij
het einde van dien tijd, voor kapitaal en interest
ontvangen?
8» Dit geld ontvangende,wil hij op een ftnk land»,
'dat hera behoort, eenen tuin laten maken, en neemt
daartoe 35 arbeidslieden aan, die 6 weken wer*
ken; hoe veel zal hij dezen nu wel moeten geven,
indien bij overeengekomen is, dat elk 4 oude
fchellingen daags zal hebben?
3«, Voor het overige heeft hij koren gekocht; toen
'dit 280 ggl. kostte, kreeg hij voor een brood van
3 6B 7 ftuivers-, hoe veel zal hij nu wel vooreen
brood van 12 krijgen, als hij 240 ggl. voor
het lust gegeven heeft?
En wat zal hij wel voor een brood vandfj^l^^J'
'gen, als het koren 260 ggl. kost?
£n Z09 ^it eei?s 300 gfi!. gold?
■ 6», Na-