Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 ),
12* Zoo hij nu met elkander eens 1200 man
voeden moest, hoe veel brood moest hij dan da-
gelijks hebben?
13e Iemand heeft gekocht 3 ellen f laken toteenen
jas: dan, hij wil het eerst laten krimpen, en be-
vindt, dat het hierdoor | el korter, en é el
fmaller wordt; hoe veel voering moet hij hiertoe
hebben, die ^ e' breed is, en, nat gemaakt zijn-
de, op de II ellen lengte en op de breedte
mede j el krimpt?
14®. Zes duizend foldaten behalen eenen bnic,
waarbij er 600 fneuvelen, de overigen krijgen
bij de deeling elk 4 gulden; zeg mij nu eeus
hoe veel de geheele buit bedroeg, en wat elk
daarvan gehad zou hebben, indien niemand ge-
fueuveld ware?
15«, En wat zou elk gehad hebben, als er 1200
man gefneuveld w?ren?
16« En zoo de overigen dan, bij eenen tweeden uit-
val, ten koste van 600 man, eenen buit behaalden,
waarvan elk 7 gulden ontving;hoe vele zou dan elk
wel gehad hebben, indien er niemand gefneuveld
ware, en hoe veel behaalden zij in het geheel?
17e Iemand leent aan zijnen vriend eenige dukaton-
nen voor 10 maanden, omdat deze hem 20 du-
katen voor 6 maandeiL had geleend, zoodat nu
de vriendfchap gelijk is; hoe vele dukatonnen
heeft hij geleend?
ï8« Een flagter befteedt het voeden voor 20 osfen,
voor 12 maanden lang: na twee maauden zendt hij
er aog 5 osfen bij, en nadat deze nog 6 maan-
A 4 den