Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C HO )
ïyne order; derhalve is een hoogere koers voor Amper*
dam, om op Londen te trekken, tot voordeel,
W.) Doch den koers ä 34 ß 8 ^ vindende, in plaats van
35 ß , alsdan kan Amjlerdam voor iGooc^fl. Hechts ƒ10400
Banco bekomen , waarvoor hij ƒ 10500 had moeten ont-
vangen , en dus / 100 Banco minder, dan zyne order;
derhalve is een lagere koers voor Amfterdam, om ep Londen
te trekken^ tot nadeel. Waaruit ten duidelijkfte blükc,
dat een hoogere koers voor Amfterdam, om op Londen te
trekken, ßeeds voordee Hg, en een lagere koers nadeeli^ is.
Dit alles is ook toepasfelyk, wanneer er op plaatfea
getrokken wordt, die de zekere waarde of den onveran-
derlyken koers hebben.
2.) Als Amfterdam order heeft, om op Londen te remitteren
(dat is een' Wisfelbrief op Londen te koopen, om aldaar
ecnc fchuld. te voldoen) , dan is een hoogere koers voof
Amßerdam nadeeliger^ dan een lagere^ omdat de onzekere
of veranderlyke koers te Amfterdam is.
fi.') Want, ilel, dat Amfterdam order heeft, om ä 35 g op
Londen te remitteren (^eenen Wisfelbrief te koppen),
en den koers 35 ß 4 ^ vindt, dan moet hg het c^ft.
4 ^ duurder of booger koopen (remitteren) , dan zyne
order; dus is een hoogere koers voor Amfterdam, om aan
Londen te remitteren ^ tot nadeel.
ï,) Doch indien Amfterdam den koers, om op Londen te
remitteren, ä 34 8 4 vond, dan zou hy voor het ^^ft,
minder betaien (A 4 ^ minder remitteren), dan zyne
order; dus is een lagere koers voor Amßerdam, om op
Londen te remitteren , tot voordeel,
na,') Om dit wederom met een voorbeeld op te helderen,
ftelle men, dac Amfterdam order heeft, om loco oCy?. •
35 ß, aan Londen te remitteren 9 dan kan of mag hy,
ingevolge zyne order, ƒ 10503 liainco uitgeven» om de
Remife te doen; maar den koers h 35 ß 4 cn dus
4 Q per r^ft. meer dan zyne order vindende, zou Am'
fterdam ƒ10600 Banco, en dus ƒ 100 Banco meer, dan
zyne order, moeten betalen is een hoogere koers
voor Amfterdam, om aan Londen te remitteren , tot nadeel,
hh.) Doch had Amfterdam den koers ïi 34 ß 8 Q gevonden,
en dus 4 ^ P^^ c£.ft- minder dan zyne order, dan zou
hy 1000 cfift' te Londen met ƒ 10400 kunnen betalen, en
dus met ƒ 100 Banco minder ; derhalve is een laqere koers
voor Amfterdam, om op Londen te remitteren, tot voordeel.
Hieruit blykt wederom ten duidelykfte, dat een hoogere
koers,, om op Londen te remitteren^ voor Amßerdam nadeelig,
en^ integendeel ^ een lagere koers voOrdeelig Is,
' Dit is insgelyks toepasfelyk., wanneer er geremitteerd
wordt op al die plaatfen , welke den onveranderlyken of
gf'iff^rpn koers rwaarde^ hebben. S )