Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
I

c I09 )
AANMERKINGEN ovkr de WISSELCOMMISSIEN,
ter nadere inlichting derzelye 9 op hl, 60 en volg»
Bij de oplosfing van de Voorfteilen over de Wisfelcom-
ïnisflën moet men wel letten op de volgende vier Punten:
i.) Of de plaats, waarop ^«/rfliAcn wordt, den onyeranderlxj'
ken koers heeft; want dan is een hoogere koers yoordeeliger
voordenTrekker, dan een lagere, en een lagere das nadeelig,
s.) Of de plaats, waarop geremitteerd wordt, den
derlijken koers heeft; want dan is een legere Koers yooTm
deeliger voor den Uemittant (voor hem, die remitteert),
en een hoogere dus nadeelig,
3. Of de plaats, waarop getrokken wordt, den yeranderlijken
koers heeft; want dan is een lagere koers yoordeeliger
voor den Trekker, en dus een' hoogere nadeelig,
4.) Of de plaats, waarop geremitteerd wordt, den verander»
lijken koers lieeft; want dan is een hoogere koers voor»
deeli^er voor den Uemittant (voor hem , die remitteert),
en dus een lager nadeelig.
Uit N. I en a vloeyen natuurlijk N. 3 en 4 voort; wam
N. 3 volgt uit N. I, en N. 4 uit N. 2, wyl N. 3 het tegen-
overgeftelde geval van N. 1, en N. 4 dat van N, 1 is.
Nadere Verklaring en Toepasfing
van de vier bovenflaande Punten.
1«) Als Amfierdam order heeft, om op Londen te trekken fdat
is een* Wisfelbrief op Londen te verkoopen, om geld te
ontvangen of te incasleren , dat Londen aan Amfierdam
fchuldig is), dan is een hoogere koers yoor Amfierdam
yoordeeliger ^ dan een lagere^ omdat ile onzekere of ver-
anderlijke koers (waarde) te Amfierdam is.
ö.) Want ftel, dat Amfierdam order liceft om h 35 SH'
Londen te trekken (eenen Wisfelbrief te verkoopen),
en hü den koers 35 ß 4 ^ vindt, dan kan hy het ^Jlerl.
4. ^ duurder of hooger verkoopen (crekken), dan zyne
order; dus is een hoogere koers, om op Londen te trekken^
yoor Amfierdam tot voordeel,
b.) Doch indien Amfterdam den koers, om op Londen te
trekken y h 34 JJ 8 ^ vond, dan zou liy het c^ßerl. 4 ^
minder of lager moeten verkoopen (of 4 jninder
waard z|jn), dan zijne order, dat is, dat hij 4 Q per
c^/?. minder zoude ontvangen; dus is eene lagere koers ^
on^ op Londen te trekken ^ voor Amfierdam tot nadeel.
Om die mee een voorbeeld op te helderen, cn mee een
bewijs te ftaven, ftelle men, dat Amfierdam 1000
^35 ß, op Londen moet trekken; alsdan zou Amfierdam
voor looc f I05C0 Banco moeten ontvangen ; docli
als hu den koers 35 ß 4 ^ vindt, zoo kan hi; ƒ10600
Banco, en dus/ 100 meer o» icoo d^fi, ontvangen ; dan