Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 ),
fchfp , en moet dus over 6 maandsn of 24 we-
ken op reis; hoe veel man moet hij nu nog in
het werk nemen, om het huis déne maand vóór zijn
vertrek gereed te zien, als zij's weeks 7 dagen werken?
19» Nu krijgt onze kapitein proviand aanboord voor
300 man, gedurende 6 maanden; doch daar
hij Hechts 240 man krijgen kan, zoo vraag ik
hoe lang hij er nu mede zal toekomen?
20« Van dezo proviand krijgt elke raanfchap, door
elkander, 14 oneen brood en f fg kaas daags.
Nadat zij nu 5 maanden op reis zijn geweest,
belluit de kapitein, in hoop van eenige ontdek-
kingen te doeu, nog 35 maanden in zee te blij-
ven ; hoe veel moet hij dan nu elite raanfchap ge-
geven, om rond te komen?
21« Na wederom te huis gekomen te zijn, en nog
ónderfcheidene reizen gedaan te hebben, belluit
hij gerust te leven; hij rekent, dat hij 'sjaarlijks
aan interesfen van zijn kapitaal, hetwelk hij è
pCt, heeft uitgezet, f 5000:':. trekt; hoe veel
geld heeft hij dan uitflaan?
§ 3.
Pas hier wel op! want hier vindt gij deu reg-
ten en verkeerden Regel van Drieën ouder een,
dus zal het er nu op aan komen, of gij dezen
wel weet te onderfcheiden.
1®, Wanneer de rogge 160 ggl, kost, dan geldt een
'brood van 9 f8 8 ftuivers; hoe veel zal nu de
rogge wel gelden, als een brood van 8 ftuivers,
maat 7^ gg weegt?
2« £n zoo meu nu eens de zwaarte wilde doen de-
A 3 zelf«