Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 99 )
34« Iemand heefc gekocht 1600 ellen laken, tegen
contant geld; maar doordien zijne kas niet breed
voorzien is, zoo wordt hem toegeftaan, om in
vijf malen 3 maanden na elkander te betalen,
namelijk: de eerfte maal over 3 maanden, en tel*
kens het y der hoofdfom met 6f pCt. interest
's jaars; over zulks is daarvoor in alles betaald
ƒ ii/öo:-:--, vrage, hce veel guldens heeft de
el contant gekost?
25®. Eene der deugden, welke den jongeling het
meeste verfieren, wordt door een woord van vier
letteren uitgedrukt; wanneet wij de letteren van
het Alphabeth dus opfchr^ven: a, b, c, d, e,
f, g, h, i, /, w, n, 0, p, r, s, t, «, v,
w, ij, z, en dezelve met 1,2, 3, enz, nom-
meren, zullen de getallen, welke bij de letters
van bet bedoelde 'woord komen, dus bepaald
worden:
De eerfte letter heeft een getal, hetwelk de ne-
gende term is van eene arithmetifche progresfie,
waarvan de eerfte term 4 en de gemeene rede 2 is.
De tweede letter wordt door een getal aange-
wezen, hetwelk de dagen uitdrukt, die 8 werk-
lieden noodig hebben tot een werk, hetwelk ii
werklieden in 8 dagen afmaken kunnen.
De derde heefc. een getal, hetwelk de arith-
neti/che middelevenredigen tusfchen X 8 en
i|. X 20.
De vierde, eindelijk, wordt aangewezen door
een getal, dat, met 4 vermenigvuldigd, van het
G 2 ko*