Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 97 )
dens ontvangen hebben, hoe veel heeft hij dan
aan de mannen, aan de vrouwen, en hoe veel
aan lederen man en aan iedere vrouw in het bij.
zonder gegeven?
i8« Drie perfonen fpelen met eilcander : in het
eerfte fpel verliest de eerfte aan ieder der twee
anderen zoo veel als elk van deze bij zich heeft;
in hec tweede fpel verliest de tweede aan den
eerften en derden zoo veel als ieder heeft; in
het derde fpel verliest de derde aan den eerften
en tweeden zoo veel als ieder heeft, en daarop
vindt men, dac zij allen, na hec eindigen van het
laatfte fpel, even veel hebben, namelijk elk 24
gulden; hoe veel heeft elk in het begin gehad ?
19« Eenen boer, komende met eijeren ter markt,
wordt van eenen koopman geboden 32 ftuivers
voor het honderd, doch hetgeen de boer weigert;
vervolgens biedt de koopman voor ieder ei, dac
hij boven de 600 heeft, 4 ftuivers, zoo de boer
hem 600 voor niet geeft: dit neemt de boer aatï
en flaat den koop toe. Indien de koopman hem
nu juist 8 ftuivers minder dan naar het eerfte bod
betaalt, hoe veel eijeren had dan de boer?
20«. Een jongeling, zich naarftig gedragen hebben-
de , ontvangc van zijnen vader even zoo veel ftui-
vers als hij in zijnen zak had , waarvan hij er
eenen aan eenen armen jongen gaf; zijn vader,
dit ziende, verdubbelde hem nog eens het geld,
dat hij nu nog had, en de jongeling gaf hiervan
wederom eenen ftuiver aan een arm mensch; de
vader verdubbelde hem nu nog. eens zijn geld,
III, Stukje. G en