Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 96 ),
I4*- A geeft aan B op interest 2400 guldens, tegen
4 pCt. in het jaar, voor eenige maanden; die
tijd geëindigd zijnde, verzocht B, om kapitaal
en interest nog 9 maanden te mogen houden te-
gen 5 pCt. *s jaars, hetgeen A accordeert, en
ontvangt dus ten einde der voorzegde 9 maanden
ƒ 2581:6:-. Men vraagt, voor hoe veel tijd
A de ƒ 24Co;-:^ in hec eerst aan B gegeven
heeft?
15®. Iemand koopt van eenen boer eene zekere me-
nigte eijeren tegen 2 voor eenen duiver; op
eenen anderen dag koopt hij even zoo veel eijC'
ren^ betalende dezelve tegen 3 voor eenen Hui-
ver; al deze gekochte eijeren itaat hl) aan eenen
zijner vrienden af, tegen 5 voor 2 ftuivers; maar
2ijn geld natellende, bevindt hij, tot zijne groote
_ verwondering, 4 ftuiv» bij den koop verloren te
hebben. Vrage, hoe veel eijeren hij, bij iederen
koop, gekocht had?
t6\ Een koopman ontvangt, voor verkochte goede-
ren, 20 rd. over 6 maanden; 30 rd, over 8 maan.
den, en de rest over 8f matnd; winc 161 ten
' honderd 'sjaars. Zoo nu dt inkoop 90 rd. be-
draagt, vraagt men naar den derden post, alsmede
naar den geheelen verkoop ?
17e Een milddadig heer deelt 70 guldens aan
aVme menfchen uit: een gedeelte geeft hij aan
6 arme mannen, aan den eenen zoo veel aU
aan den anderen, en hec overige aan 7 arme
vrouwen , ook ieder even veel. — Indien
m een man en eene vrouw te zamen 11 gul-
dens^