Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 95 )
op iedere 17 fg één gf toe te geven; maar de
koopman begeert van iedere 17 fg één ffi afilag,
hetgeen de boer evenveel meent te zijn, en daar-
om den koop toeflaat. Zoo nu het verfchil de-
zer voorwaarden ƒ i: ij^ op de geheele partij
bedraagt, is de vraag, hoe groot hetzelve ge.
• weest is ?
12» Een koopman koopt te Lions laken, ä 3 livres
en 7 0 tournois de el; hij zendt dit laken naar
Middelburg, en betaalt zoo voor vracht als an«
dere onkosten 5 ß tournois op de el; hoe duur
I zal hij de el te Middelburg verkoopen, op 2
maanden dag, om te winnen 15 ten 100 in het
jaar; ook nog gerekend i maand verloopen van
den tijd des inkoops tot op den dag der verkoo-
ping, en gefield, dat 3 ellen te Lions maken 4
ellen te Middelburg, de pari ä 80 ^ voor 45 J
tournois en de livre ä 20 ß tournois ?
13'. 15c Werklieden hebben een werk aangenomen;
hetzelve kunnen zij in 60 weken gereed hebben,
indien zij 5 ^ dag 's weeks werken en 10 uren
op eiken dag; nu beginnen zij daaraan te werken
5 dagen in de week, en 12 uren op eiken dag ;
na verloop van 6 weken nemen 25 werklieden
hun affcheid, en de overige 155 werklieden wer-
ken 6 dagen in de week, en 105 uur daags;
deze 7 weken lang gewerkt hebbende, moet het
( geheele werk in den tgd van 25 weken volbragt
zijn; tot dat einde werken zij 6 dagen 's weeks,
[ en 174 uur 'sdaags; vrage, hoe veel werklieden
er nog moeten aangenomen worden, om het werk
in den bepaalden tyd gereed te hebben ?
14« A