Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Deel: 3e stukje
Auteur: Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon, 1826
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9855
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203042
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in ons vaderland: bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 94 )
(lellen, dat hij jaarlijks 4 pCt. interest van het
kapiraal geniet. Nu is de vraag, hoe veel jaren
hij het huis moet houden, opdat de zuivere
winst zoo veel bedrage, als de ultgefchotene
penningen met den interest, die hem aangeboden
wordt ?
7®. Een koopman neemt f 1000:-:- op interest, te-
gen 4 ten honderd 'sjaars, voor ... . maanden;
die tijd verfchenen zijnde , bedraagt de winst der
guldens en het getal der maanden, welke het geld
heeft uitgedaan, te zamen 39. Men vraagt naar
de winst en hec getal der maanden?
8®, Een koopman te /Imfterdam heeft twee partyen
bankgeld gekocht; de agio van de grootfte partij
is 4| pCt., en die van de kleinfte pCt.; het
verfchil is ƒ 640: : ianco. en de beide partijert
bedragen ƒ 6948:19:8 courant geld; men vraagt,
hoe veel guldens banco iedere partij is geweest?
9«, Een vader en zijne dochter zijn te zamen oud
82 jaren: over één jaar (als zij zoo lang leven)
zullen des vaders laren maal de jaren van de
dochter zijn. Men vraagt, hoe oud de vader eu
zyne dochter tegenwoordig zijn?
10« dèmel heeft 3200 Braziliënhont; ver-
koopt hetzelve met zoo veel pCt winst, als de
100 Ê6 hem guldens kosten, welke verkoop
maal zoo veel beloopt als de inkoop. Hoe veel
bedraagt de geheele verkoop?
ii® Een boer biedt eenen koopman eene partij kaas
a'an, voor f 9;:. de lOo op voorwaarde, van
op