Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
2. EEN STERVEND KNAAPJE
Jakob Bikkes was een godvi-eezend kind.
Toen hij zeven jaar oud was, werd hij ernstig ziek.
„Zullen we den dokter nog eens halen?" vroegen vader
en moeder.
„Neen, lieve vader en moeder, ik heb den dokter niet
meer noodig. De. Heere verkwikt mij. O, ik ben zoo ge-
lukkig. Hij zal mij spoedig tot Zich nemen."
„Och, mijn lievehng," zeide zijne moeder, „ik wou zoo
graag, dat ge weer beter werdt." De moeder begon te
schreien.
„Wel, moeder!" zeide hij, „wees toch niet bedroefd. Laat
ons God bidden. Hij zal ons bystaan."
Kort voor zijnen dood sprak hij:
„Vader! moeder! kust mij nog eens.
Want ik ga nu spoedig sterven.
Dag, mijn lieve vader en mijne lieve moeder!
Nu zal ik in den hemel komen bij de heiUge engelen."
„O, mijn kind," sprak de vader, „gelooft gij dat?"
„Ja, vader! De apostel Johannes zegt:
„„Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.""
Ik geloof in Jezus Christus. Hij is mijn Zaligmaker. Ik
heb Hem boven alles lief. Hij zal mij niet verlaten. Hij
zal mij het eeuwige leven geven. Dan zal ik zingen: Hei-
hg, heilig, heilig is de Heere!"
Het laatst bad hij nog: „Heere, wees mij zondaar gena-
dig. Ontferm U over mij." Daarna stierf hij, om eeuwig
in den hemel te zyn.