Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scanScanned page
Bi] den Uitgever dezes verschgnt mede:
DE ZWAKT-Husen, Geschied, des Vaderlands 2 st. a 30 ct.
DE ZWART-v Zanten-, » " > » 2 st. a 30 >
— — Handleiding' bij het onderricht in het stellen. 20 »
— — Eenijje blai;. uit de Alg. Gesch Ie st. 30, 2e st. »
— — Bgbèische tafereelen. Met 48 plaaljes 2 st a 30 >
H. >TELi\\'HCIS en F. C WIJLE, Christelgk school-
boek der Kerkgeschiedenis. 7e druk . . 45 »
J. de YEIES, Eerste en Tweede leesboe^e a . . 10 >
O. VAX DEB VELDFN Jz, Raad en Bestuur Ie st. . 25 »
— — Kaad en Bestunr 2e en 3e stulge, a . 30 »
R. HÜSEX, Eerste beginselen van Ned. Taalk. 5e dmk 25 »
E. J. VEEXEXDAAL, Volksv. en Maatsch. verkeer. 6e dr. 40 *
— — Vergeet-mij-nietjes. 7e druk . . . 25 »
— — Restda. Leesboek voor school en huis. 7e dr. 30 »
— — Uit het DelfstofFenrijk. 3e druk . 35 »
— — Uit het Plantenrgk. 3e druk . . . 35 »
— — Uit bet Dierenrgk. 4e druk . . . 35 >
— — Trap der jeugd 7 stn^es, 4, 5, 6, 't^J^, . IQ »
— — Klimop. 3 stukjes. Ie en 2e a I2Y2, 3e . 15 »
— — Vertelfingen en verges. Ie st. 20 ct. 2e st. 25 »
— — . Groöte Kleimgheden . . . . 25 »
— — De Plantentuin.....40 »
B. HENDRIK.S, De Kindervriend. 4e druk. . . 30 >
R. V ilILL, Ie—5e Spel- en Leesboe^e. 6, 7Vï ■ 10 »
— — Leesboek voor school en hnis . . . 20 »
A. EVERS, Xrttig en aangenaam. No. 1 12^2, No 2 15 >
— — De Speeldoos . ...» 1 20, » 2 25 »
— — Vertellinlges en verqes. :5e druk . . 25 »
VAN WIJK. Bladknopjes . . 15 »
— — Blaadjes.......15 >
— — Bloesemknopjes......15 »
VERMEULEN, Leercoirsns. 1 i- 2 a 10, 3 i 4 a . 15 »
UE WAAL, Mijn Bibüotheek. 3e dmk. . 50 »
— — Rec-ueil de lectures.....50 »
WEERSMA, Uitspanning door inspanning. 1 en 2 a 40 »'
KEUNIXG, Zingende pelgrim 2e dmk . . 30 >
— — Lieven en Loven. .... . 30 »
WIJLE, De zangvriend. .5e druk ... . 25 »
SMLNK, De kleme zanger. 2e dmk . . . 20 »
VAX WIJCK, De Christelgke zanger. 2e dmk. . 25 »
VOERMAN, Eenvoudige Liederen ... . 10 »
van ZUYLEN, Briefes.....15 »
ZALSMANS Kinderprenten in 70 soorten. Per löO / 1.—
SERNE, Hosanna. 2e druk.....» 1.25
v. ROOI JEN, Opvoeding in de lagere school . » 1.—
VERGERS, Bekn Geschied, van Nederland ... »0.15