Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Was dat niet vreeselijk voor Mozes? Wel neen, want hij
ging naar den hemel. Dat is nog schooner Kanaan.
Toen zeide de Heere tot Jozua: „Mozes is gestorven. Trek
gij nu met het volk over de Jordaan."
Nu was Jozua of Jezus overste in de plaats van Mozes.
Jozua heette net als de Heere Jezus, de Zaligmaker. Jozua
was een goed man.
Hij vertrouwde op den Heere en diende Hem. En God
was met hem.
Toen trok het volk over de Jordaan. Ging dat over eene
brug? Of in schepen?
Neen, de Heere maakte een droog pad door de rivier. E-
venals vroeger door de Roode Zee.
Nu begon de oorlog. Maar de Heere streed voor zijn volk.
De muren van Jericho vielen zoo maar ineen.
In korten tijd waren wel dertig koningen overwonnen. Zoo
gaf God aan Israël het gansche land. Juist, zooals Hij be-
loofd had.
Toen zeide Jozua tot het volk: „Vreest nu den Heere.
Hij is het zoo waardig.
Denkt eens na, wat Hij ons al geschonken heeft. Niets
dan goed. Doch als ge de zonde dient, dan zal Hij u kwaad
doen."
Toen sprak al het volk: „Wij zullen den Heere dienen."