Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
37. IN DE WOESTIJN.
»Zie, nu wandelen we door eene kleine woestgn," zei va-
der. »Gelukkig maar een paar uurtjes. De Israëlieten
moesten jaren door groote woestijnen zwerven."
»Wie wees hun daar den weg, vader?"
»Dat deed de Heere zeil. Over dag leidde Hy hen door
eene wolk. Des nachts gaf Hij een wondervuur."
»Maar, vader !" vroeg ik, »hoe kregen die duizenden men-
schen te eten en te drinken?
In die woestenij groeide toch niets?"
»Daar zorgde de Heere ook voor, mijn kind!"
»»Zy werden daaglijks begenadigd;
Met manna, hemelsch brood verzadigd.
Gods hand bracht in dien dorren oord
Rivieren uit de steenrots voort."
Eiken dag, behalve op den sabbat, gaf God hun het manna.
Eiken morgen konden de Israëlieten de mannakorrels ver-
zamelen. De smaak daarvan was als honigkoeken.
En water kregen ze al even wonderlyk.
Mozes sloeg op den rotssteen van den berg Horeb, en
toen kwam er water uit
Op dien berg gaf God ook zijne heilige wet, de tien ge-
boden.
Liefderijk zorgde de Heere voor zijn volk, niet waar? En
toch murmureerde het gedurig."
»Hoe lang zijn de Israëlieten in de woestijn geweest, vader?"
»Veertig jaren. Wat een tijd, he?"
»Van belang, vader! Maar konden ze niet gauwer naar
het beloofde land reizen?"
»Ja wel, veel gauwer. In eenige dagen wel.
Doch om hunne zonden moesten ze zoo lang omzwerven."