Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
>Leer mi], o God van zaligheden!
Mijn leven in uw dienst besteden."
Dat geeft eerst blijdschap. O, zoo heerlijk!
Zulke kinderen behoeven voor de hel niet te vreezen.
Voor hen is de hemel bereid.
Me dunkt, alle kinderen moesten dagelijks dien grootsten
schat zoeken, die eeuwig gelukkig maakt.
Maar — geschiedt dit ? O neen ! 't gaat haast omgekeerd.
De meeste kinderen zoeken geluk buiten Jezus.
Dat is zeer, zeer droevig.
31. WIE STAAT DAAR NAAST U?
Ccn niacljtiij bar^t tua^ üdo^ op ccn gaiJlicccscnb
ïecraar. '©c öatnincc Ijaö ïjcni ober sijnc sonbcn ïiC'
(traft. €n tat fton tc trot^cf)c ftaning niet Iijtcn.
»gjH jal Ijct Ijctn ccn^ baar goct aflccrcn/" jcibc l^ij.
»Slß 3al ïjcin ccn^ gctncïjt jlrafftn."
ïjij 5ant ccncn bate naar ten ïecraar met ïjet be«
beï/ tat ftij tatclijfi aïïecn in ïjct païeié tnae^t Hamen.
©c taminee begreep aanftant^/ taat Ijem bjacfjtte.
i^ij ftnictte baar ten ïjecre neber/ cn üab am ätjnebe^
fcïjerming.
^aen ging fjij brljmaebig ap tacg.
4lScn bracljt fjcm alleen in ccne Itamer ban ö^t pa-
let^.
jga eenigc aagcnbïiftften trat te bor^t met een taor«
nig gelaat binnen.
»Zoal 5gt ge baar?" jcibc ïjij.
»jiaaar/ taaarom jijt ge niet alleen gcfiamcn? ©at
gat iïf u tacl} geboten?"