Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
„Och, meester! neem u hem maar. Ik heb het zoo gi-aag."
„Nu, asjeblieft, Hendrik!" zegt de meester.
Wat is die meester blij! Die appel is hem wel eenen
gulden waard.
Zou Hendrik ook geen geschenkje van meester gekregen
hebben ?
Ik geloof het zeker.
Maar dat behoefde niet, zei Hendrik. En dat meende hij.
30. ZOU 'T WAAR ZIJN ?
»Wel, jongens!" zegt Frederik, »wat heeft Piet eenen
grooten, mooien vlieger. Die zal geld gekost hebben ! 'k
wou, dat ik er zoo een had. Dan zou ik eerst gelukkig
zijn." Trui, zijn zusje, ziet jaloersch naar de prachtige klee-
ren van Mathilde.
»0," denkt ze, »als ik eens zulke mooie kleeren had;
wat zou ik blij zijn !"
En wat zei Willem laatst tegen zijne moeder ?
»0, moeder!" riep hij, »ik verlang zoo, om groot te zijn.
Als ik een man ben, dan zal ik eerst recht in mijn schik
zijn."
Zou 't waar zgn ? Zouden die kinderen dan waarlgk ge-
lukkig zyn ?
Ik geloof het niet. En 't is ook zoo niet.
Neen, weet ge, wie waarlijk gelukkig zijn? Voor altijd
gelukkig ?
Allen, die den Heere Jezus toebehooren; die niet meer
in de zonde leven.
Zij hebben lust om te doen, wat de Heere wil. Zij bid-
den: