Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
„„Ga naar Egypte, en leid mijn volk naar het beloofde
land. Dat heb Ik Abraham, Izak en Jakob al beloofd.""
Eerst durfde Mozes niet. „.Wees niet bevreesd,"" sprak
de Heere. „„Ik zal met u zijn. En uw broeder Aaron zal
ook met u gaan."" Toen ging Mozes. En hij zeide tot den
koning van Egypte:
„„Laat de Israelieten trekken. De Heere wil het.""
Maar de trotsche Farao zeide: „„Wie is de Heere, wiens
stem ik gehoorzamen zou?""
Nu toonde God zijne groote macht aan den trotschen ko-
ning. Er kwamen tien zware plagen over Egypte. De laatste
was zeer vreeselijk.
In éénen nacht stierven alle oudste zonen.
Daarna trokken de Israelieten blijde uit.
Doch — daar kwamen ze voor de Roode Zee.
En de Egyptenaren jaagden hen na, om ze weer terug te
brengen. Hoe nu? De Israëlieten schreeuwden van vrees-
Maar de Heere was met hen. Hij maakte een droog pad
door de zee. Het water stond rechts en Unks als een muur.
Heerlijke wonderen, niet waar?
De Israëlieten gingen in de zee, en kwamen veilig aan de
overzijde. Farao waagde het ook; maar hij verdronk met
al zijn volk. De snoode koning, die zooveel kindertjes had
verdronken, moest nu zelf verdrinken.
En Mozes en de kinderen Israëls loofden den Heere, en
zongen: „De Heere is hoog verheven! Het paard en zijnen
ruiter heeft Hij in de zee geworpen."