Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
»(6c ïic&t octiïoEfit/ jFran?'
bat Qccn?"
»oJdJ/ biiöci:!" ciey Jrcans/l
öocn."
»(Dat Ijaop ift/" i'jjraft Uaücf
Ijaoy/ bat gc rcdjt ücbracfb suït taorbcn ober
bic fcljriliïiElijïEE sanbc. Cn bat bc ïjccrc 3c u licrgcbE.
l^de gacb ip ïjij nog obEr u! I}ij gEEft u nog IjEt Ie-
Ueii/ eii laat u nog InaatfcljuluEn. frjij öaö » tEEb^
niEt bEii boob fiunnEn fttaffEn. Ejoor eeh^/ liiat eeh»
maal niEt eeueh bloeïter gEfcljlEbbE.
O^nbEf bE 3^1-aEliEtcn in bE InoEftiju lua^ Ecn joon
ban EEUEU «iïgjuJtEuaai'. (JDIe jongEU bEEb iiEt aïp gij.
ï}ij tUiifttE niEt EEUEii man uit 3e?'t:aEl. (Coeu laftErbE
Ijij bEU 4l5aam eu IiIoeIue. iDaarDm firacljt men IjEm
in bE gEbangEni^. ^aar ülEEf IjEt ECljtEt niEt ïiij.
^E ïjEEtE fjjraft tot UlOjE^: »»23rEng bEn blDEÏfEr
üuitEn IjEt ïeget eh ftEEnig IjEm.""
'Zoa gEfdjiEbbE IjEt, ïjct bDÏU UnEtbE IjEm uit En
boobbE "ócm. "Zit/ J?ran?! bat luaé IjEt EinbE ban bEU
bloEftEt. ©abEc moEt u i'traffEn/ ftinb! .THaar btEE^
beci niEcr bE flraf bE^ ï^eeeeh/ 500 gij u niEt üe-
ïiccrt.
17. MIJN KLOKJE.
Tik, tak! zoo roept mijn klokje,
Maar altijd, altijd door.
Tik, tak! zoo klinkt het stadig,
Heel lief de kamer door.