Boekgegevens
Titel: Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Auteur: Wijk, M.J. van
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203018
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloesemknopjes: leesboek voor de christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
12. WIE HEEFT LUST DEN HEER TE VREEZEN.
»Gij hebt vandaag goed geleerd, kinders !" zeide meester
laatst. »Komt, laten we nu een versje zingen. En dan
moogt ge straks nog een poosje buiten spelen, [s dat niet
goed?" Nu, of dat ons goed was!
»Kom Pieter !" zei meester, »gij moogt nu eens zeggen,
wat we zingen zullen."
»Psalm 25 vers 6, meester!" zei Pieter.
»»Wie heeft lust den Heer te vreezen?""
»Heel goed, Pieter!" zei meester. »Dat is een schoon
versje. Vreest gij den Heere ook al, kindertjes, evenals ko-
ning David ? Dat is het hoogste goed. Maar, hebt ge de
zonde lief, dan zijt ge ongelukkig". Meester vertelde nog
een poosje van David. Hoe gelukkig hij was, omdat hy
den Heere liefhad.
Eensklaps begon Grietje van onzen buurman te schreien.
Meester ging naar haar toe en vroeg: »Wat scheelt er aan.
Grietje ?" Maar Grietje gaf geen antwoord. Zou een an-
der kind haar misschien kwaad gedaan hebben ?
Neen, dat was zoo niet.
Eindelyk vroeg meester: »Wou je ook graag zoo geluk-
kig zgn, als David, mijn kind ?"
Grietje knikte. Nu wist meester het.
»Wel, dat is goed, dat verheugt my," zei meester.
»Vraag het dagelijks aan den Heere, net als David. En
bid ook:
»Heer, ei, maak mij uwe wegen,
Door uw woord en Geest bekend."
De Heere Jezus belooft:
»Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden."