Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
zen) aan de vraagdukken doen voorafgaan. Wellicht zal iemand
vragen; „Iloe ! wilt ge al die vraagstukken laten oplossen en ik
zou den vrager antwoorden : „als 't eene goede klasse is: grootendeels
ja, en de ondervinding heeft me geleerd dat 't ook kan, mits men
veel vraagstukken mondeling behandele , slechts enkele schriftelijk late
oplossen, maar elke week aan de leerlingen eenige vraagstukken opgeve,
om daarvan te huis de oplossing te zoeken , en bij H ontmoeten van
zwarigheden die vraagstukken op de les te behandelen.'"
Nog één punt dien ik ter sprake te brengen. Voor de logische
volgorde zou 't noodig zijn vóór de constructies een gedeelte van de
leer van den cirkel te behandelen. Ik heb echter geen oogenblik ge-
aarzeld de logische volgorde eenigszins op te ojferen aan „het paedago-
gisch beginsel, dat voor de leerlingen het onderwijs aangenamer en
meer vruchtdragend, wordt, als ze verplicht zijn handelend op te tre-
den." Steeds heb ik ondervonden dat H construeeren van figuren uit
bepaalde gegevens voor den leerling een der meest aantrekkelijke onder-
werpen uit de meetkunde is. Ban beginnen ze in den regel werkelijk
„pleizier in meetkunde" te krijgen. Indien ik dan ook {door bijzon-
dere omstandighedenJ eene enkele maal gedurende de laatste helft van
een cursus, aan de leerlingen der 1 e klasse van de H. B. alhier de
keus geef wat we behandelen zullen: rekenkunde, algebra of meet-
kunde , valt de keus nagenoeg altijd op „constructies." Voor mij is
dat eene voldoende reden, om zoo spoedig mogelijk met „constructies"
een aanvang te maken.
Bericht voor den vierden druk.
Be vierde druk van deze Meetkundige Vraagstukken verschilt be-
trekkelijk weinig van den derden druk.
AV. n. WISSELINK.