Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scanScanned page
Bij ^'OORDHOFF & SiHT, te Groningen, is mede uitgegeren:
VERZAMELING
VAX
REKENKUNDIGE OPGATEN,
voor het
Uitgebreid-, Lager- en Middelbaar Onderwijs,
Dooa
L. VAN ZAxXTEN Jzx.,
Jjirecteur der B. A. S. en Leeraar aan de H, B. S. ie Tiel.
Tweede, vermeerderde en verbeterde druk.
3 stukjes ä 50 cent.
..Blijkens het voorbericht heeft de schrijver deze opgaven bestemd:
1. ter herhaling en toepassing der theorie.
2. ter bevordering van vaardigheid in het cijferen.
3. ter toepassing der theorie op praktische vraagstukken.
Xaar mijn inzien heeft de schrijver aan die eischen volkomen voldaan. In de
hand van een onderwijzer, die er prijs op stelt dat zijne leerlingen nauwkeurig
leeren cijferen, zooveel mogelijk echter uit 't hoofd rekenen en daartoe du3 de ge-
schiktste volgorde in de bewerkingen kiezen, biedt deze verzameling eene rijke
keuze aan.
Voor het doel, dat de schrijver zich met zijne opgaven heeft voorgesteld, kan
ik dus deze verzameling gerust ter kennismaking aanbe\elen."
Eet Sdioolllad. W. H. WiPi^ELiNK.
Lteraar n.Jd. R. H. S. te Heerenveen,
„Wij kunnen de verzameling opgaven van den heer vax Zaxtex ten zeerst«
aanbevelen en begroeten haar als eene aanwinst voor het Lager- en Middelbaar
Onderwijs.
Aan alle Onderwijzers en Leeraren raden wij ten sterkste eene kennismakin'g aan."
Otih Recht.
ZIÉT, TELT EN MEET,
door
G.
VAN STAPPEN.
Prijs / 0,35.
Uit het Zuiden. — Maandschrift voor Opvoeding en'Onder wij9 zegt:
..Aldus is 't aantal werkjes over de Vormleer weer met een vermeerderd. Of
dit in een .,bepaalde behoefte" voorziet r Overtollig is 't o. i. geenszins. De methode
is nieuw en oorspronkelijk en — dit is een uitstekende eigenschap — zeer beknopt;
\ boekje stipt slechts het allerroomaamste aan. Vele opgaven werden d(wr onze
leerlingen met lust en ijver uitgewerkt, misschien omdat ze geheel aansluiten aan
't Merkelijke leven, 't Geheel is een nuttig boekje, in elke school op zijn plaats." K.
m