Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij ]S"OOEDHOFF & SMIT, te Groningen, is mede veraelienen:
W. H. WISSELINK,
TWEEDE VERZAfflELING VAD VRAAGSTUKKEN,
ter oefening in liet Practiscli Rekenen.
lE^rijs cexit.
VIERDE, VERBETERDE DRUK.
Beoordeelingen van de eerste en tweede venzameling.
Uit liet Knielen. — Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs zegt o. a.:
,,Met den lof, dat de meeste vraagstukken rftf«Aoefeningen zijn en de redactie
er van niet vervelend lang , maar vrij beknopt is, kunnen wij het boekje gerust
aanbevelen. De schrijver wil het bestemd zien voor de lagere scholen (m-5/gevor-
derde leerlingen)., normaallessen en H. B. S. Ie klasse."
Ons Reclit:
„Wij vertrouwen dat de heer W. H. "Wisselixk met zijne volgende verzame-
lingen in denzelfden geest zal voortgaan als in de eerste; dan kan hij nuttigen
arbeid leveren."
IVeeliltlail voor Onderwijs:
„De heer W. heeft met 't verzamelen van deze vraagstukken een goed werk
gedaan.
Ik durf dit eerste stukje, dat hoop ik, niet alleen door een tweede, maar ook
door een derde en vierde gevolgd zal worden, gerust aanbevelen." J. Kiel.
^Veeklflad v. Hulponderwijzers en Hitlponderwijzeressen:
„Deze vraagstukken zijn zeer geschikt,-om den gebruikers — de verstgevor-
derde léerlingen der lagere school, kweekelingen en leerlingen der H. B. S. (Ie klasse),
denken te leeren.
Wij bevelen.ze zonder eenig voorbehoud aan."
Het Schoolblad:
„Met deze verzameling heb ik met het grootste genoegen kennis gemaakt en ik
weet, dat de vraagstukken ook bij de leerlingen zeer geli^efd zijn, zeker, omdat ze
gezet nadenken eischen en de scholieren niet afschrikken en afmatten door vreeselijke
becijferingen."
Oosttvold {Oldambt). A. Meijer.
He IVelikers
„Niettegenstaande den wassenden vloed van dergelijke verzamelingen, hebben
wij deze eerste serie, die voor de lagere scholen (vfirs^gevorderde leerlingen) , voor
scholen van 1. o., normaallessen en H. B. S. (Ie klasse) bestemd is, met welgevallen
ter hand genomen en ingezien . . •. •................
't Zijn meestal vraagstukken, bij welker lezing 't oog weinig en bij welker op-
lossing van 't verstand meer dan van de hand gevorderd wordt.
Onder andere dergelijke Verzamelingen maken zij een goed figuur." V. W.
k