Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij NOORDHOFF & SMIT te Groningen is mede verschenen
13Sr EIIDI isr C3-
tot de
THEORIE DER REKENKUNDE,
door
N. L. W. A. GRAVELAAR,
Leeraar aan de Rijkskiceekfchool voor Onderwijzers te Deventer,
Prijs
„Het werkje is volgens het voorbericht bestemd om door jeugdige onder-
wijzers als handleiding en door aanstaande onderwijzers en leerlingen van
inrichtingen voor voortgezet onderwijs als inleiding tot de theorie der reken-
kunde gebruikt te worden.
De schrijver heeft zich op het standpunt geplaatst, dat de onderwijzer der
lagere school tegenover zijne leerlingen inneemt. Zijn hoofddoel was den aard
der getallen en de rekenkundige hoofdbewerkingen aanschouwelijk te verklaren.
Daarom volgen overal de eigenschap en de regel op de behande de voorbeelden
en is bijna nergens van onbenoemde getallen gebruik gemaakt. Eenvoudige
vraagstukken uit het dagelijksch leven zijn gekozen ter verklaring en toepas-
sing van de bewerkingen.
O. i. heeft de schrijver over het algemeen zijne taak uitstekend afgewerkt.
Hier en daar zouden we het anders wenschen , gelijk bij de verklaring der
verboudings-divisie, bij enkele punten in de theorie der breuken, maar die
opmerkingen zijn van te weinig belang om er over uit te weiden.
Tot ons genoegen vonden wij de theorie der breuken behandeld volgens
de nieuwere wijze van beschouwing, die vele lezers ongetwijfeld kennen uit
de artikelen uit dit Blad van den heer Bergtrop en uit zijne „Gronden der
Rekenkunde." De heer Gravelaar maakte zooveel mogelijk door ophelderende
figuren de zaak duidelijk en ruimde terecht eene flinke plaats in aan de ver-
houdings- en verdeelings-divisie. Wij vernemen met belangstelling, dat de
schrijver nog een meer wetenschappelijk leerboek in 't licht zal geven. Het
feit, dat verreweg de meeste onderwijzers gelooven aan tweeërlei soort van
deeling, dat velen gelijk de heer Gravelaar en o. i. terecht, de tiendeelige
breuken vóór de gewone behandelen , dat de nieuwere bebouwing der breuken
meer en meer veld wint, dat teller en noemer der breuken de beteekenis ver-
kregen hebben, die nauw samenhangt met de volstrekte en de betrekkelijke
waarde der cijfers, dat alles maakt het den onderwijzer moeilijk het leerboek
van J. Versluys te blijven volgen , hoeveel goeds het ook bevatte. Wij ver-
wachten veel van den heer Gravelaar, die getoond heeft lang geen vreemdeling
te zijn in de Lagere School.
Het aangekondigde boek stichte veel nut, het vinde eene ruime versprei
ding." {Ons Recht).