Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Wat weet ge van die twee cirkels ? Hoe groot zal de
afstand hunner middelpunten moeten zijn, opdat de
cirkels elkaar inwendig raken ?
10. Beschrijf twee cirkels, beide met een straal van 4 cM,
die door twee puisten A en B gaan, als de afstand van
A tot B 5 cM is.
11. Trek uit een gegeven punt naar eene gegeven lijn lijnen
van eene gegeven lengte. Kan dat altijd ?
12. Construeer een gelijkzijdigen driehoek.
13. Hoe construeert ge een hoek van 60° ?
14. Construeer een hoek, die gelijk is aan de som van twee
gegeven hoeken.
15. Deel een gegeven stompen hoek middendoor.
16. Deel van een gegeven driehoek alle hoeken midden-
door.
17. Construeer de lijnen, die twee zijden van een driehoek
rechthoekig middendoor deelen.
18. Construeer in een gegeven driehoek de loodlijn uit een
der hoekpunten op de overstaande zijde.
19. Men vraagt een hoek te construeeren, die driemaal zoo
groot is als een gegeven scherpe hoek.
20. Trek door elk der hoekpunten van een driehoek eene
lijn evenwijdig aan de zijde tegenover dat hoekpunt.
21. Van twee lijnen zijn de som en het verschil gegeven.
Construeer elk der lijnen.
22. Construeer bij een stomphoekigen driehoek de loodlij-
nen uit de hoekpunten op de overstaande zijden of
hare ....
23. Van een rechthoekigen driehoek is het verschil der
scherpe hoeken gelijk aan een gegeven hoek. Construeer
elk dier scherpe hoeken.
24. Construeer een rechthoekigen driehoek, als gegeven zijn:
de hypotenusa en eene rechthoekszijde.
25. Bepaal op eene gegeven lijn een punt, dat even ver
van twee gegeven punten verwijderd is. (24).