Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
17. Van vier hoeken is gegeven dat hunne som 4 R is.
Hoeveel bedraagt de som der supplementen van die „
hoeken ?
18. Teeken twee hoeken, waarvan de beenen van den eenen
hoek respectieveliik evenwijdig zijn met die van den
anderen hoek, en onderzoek of die hoeken gelijk of
eikaars supplement zijn. (8).
19. Teeken twee hoeken , waarvan de beenen van den eenen
hoek loodrecht staan op die van den anderen hoek,
en ga na of die hoeken gelijk of eikaars supplement
zijn. (8). ,
20. Als van de hoeken ABC en DEF gegeven is AB ± DE
en BC // EF, bewijs dan dat de som of 't verschil dier
hoeken = 1 R is. (8).
§ 3. Hoeken eens driehoeks.
1. Van een driehoek zijn twee der hoeken 30° 15' en
70° 15'. Hoe groot is de derde hoek? ftfJo'
2. Van een driehoek staan de hoeken tot elkaar als 2, 3
en 4. Is die driehoek scherp-, recht- of stomphoekig?
3. Van een rechthoekigen driehoek staan de hoeken tot ü - > -
elkaar als 2[, 31 en x. Hoe groot is x?
4. Vul eens in: in eiken rechthoekigen driehoek zijn de
(beide) scherpe hoeken elkanders ....
5. Kan in een driehoek een der hoeken gelijk zijn aan de
som der andere hoeken?
6. Hoe groot is de som der supplementen van de hoeken
eens driehoeks? (No. 27 § 1).
7. Als twee hoeken van een driehoek gelijk zijn aan twee
hoeken van een anderen driehoek, kunnen dan de derde
hoeken eikaars supplement zijn?
8. Bewijs dat de som der complementen van de hoeken eens
driehoeks 1 R is.