Boekgegevens
Titel: Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Deel: 1e stukje
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
4e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9667
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203009
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken ter oefening in de meetkunde: (voor eerstbeginnenden)
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Vul eens in:
de som van twee scherpe hoeken is . . . .; het verschil
tusschen een stompen en een scherpen hoek is ... .
Waarom neemt men als maat voor de hoeken een
rechten hoek aan? (1). —
Bewijs dat het supplement van een hoek een rechte
hoek grooter is dan zijn complement.
Van welken hoek is 't supplement viermaal zoo groot
als de hoek zelf? LtZ-H".
Van welken hoek is 't supplement even groot als 't com-
plement ? Kt^ o^''
Deelt men een hoek en zijn supplement (nevenhoek)
middendoor, dan staan de deellijnen loodrecht op elkaar.
Bewijs dat.
Iloe groot is Z. A, als gegeven is:
^ A + zijn suppl. — zijn compl. =;= 120"? iJ.k*
Vul in : het verschil tusschen een inspringenden en een
stompen hoek kan zijn een . . .
Van welken hoek is 't complement de helft van den
hoek zelf?
Als een der hoeken, gevormd door twee elkaar snijdende
lijnen, recht is, zijn de andere hoeken ook recht. Be-
wijs dat.
Hoeveel hoeken kunnen drie lijnen hoogstens met elkaar
vormen ?
Deelt men een der vier hoeken, gevormd door twee
lijnen, middendoor, dan zal 't verlengde dier deellijn
een der andere hoeken middendoor deelen. Bewijs
dat. (2).
Twee hoeken zijn samen 120". Hoeveel bedraagt de som
der complementen van die hoeken?
Van welken hoek is het complement negatief ? /L >
Kunnen twee hoeken gelijk en tevens eikaars supple-
ment zijn ? iTit^-'-LL
Drie hoeken zijn samen twee rechte hoeken; hoeveel
bedraagt de som hunner supplementen?' UA