Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
6a
Nadat jozef nu nog eenen gerui-
men tijd, met dezelfde voorzorg,
goedheid en liefde geregeerd had,
voelde hij zijn einde ook naderen.
Hij verzocht dus zijnen broederen
hetzelfde, wat zijn vader hem ver-
zocht had, van namelijk zijn ligchaam
ook in het graf zijner voorvaderen
te willen plaatsen, üit behoefde ech-
ter niet onmiddellijk na zijnen dood
te geschieden. De broeders beloof-
den dit, en nu, mijne kinderen! nu
legde jozef zich neder en stierf in
den ouderdom van honderd en tien
jaren, nadat hij tachtig jaren in Egypte
geregeerd had,
i^lle inwoners van Egypte betreur-
den eenparig den braven regent, den
edelen, godvruchtigen jozef. De
broeders lieten zijn ligchaam balse-
men, op gelijke wijze als dat van
hunnen vader jakob, en plaatsten
het in eene der graf kelders van JS^'^jofe.
Laat ons ook altijd zoo leven,
mijne geliefden! als de vrome en god-
lievende jakob en de deugdzame
jozef. — Laat ons steeds getroost