Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
Den braven jozef, die nimmer ge-
dacht had zich te wreken, vielen deze
woorden zeer zwaar op het hart. Hij
werd er ook zoo zeer door aange-
daan, dat hem de tranen uit de oogen
vloeiden. —Kort daarop kwamen zijne
broeders zeiven bij hem en vielen
voor hem op de knieën. „ Mijne lieve
„ broeders!" dus sprak jozef hen aan,
„ vreest toch niets. Hebt gij mij vroe-
„ ger kwaad willen doen, zoo ziet gij
„ toch, dat God al dit kwaad in goed
„ heeft verkeerd, en het tot mijne
„ verheffing en tot geluk en behoud
„ van vele menschen, ja van vele
„ volkeren zelfs, heeft doen strekken.
„ Weest dan toch niet meer ongerust.
„ Gij zult voortaan, zoo lang ik leef
„ en gij brave lieden blijft, in mij
„ eenen teederhartigen en toegene-
„ gen broeder vinden. Ik zal u van
„ alles voorzien, wat gij voor u of
„ voor uwe kinderen zult noodig heb-
„ ben." — Deze woorden, door den
edelen jozef, op eenen overtuigen-
den toon, uitgesproken, stelden de
broeders te eenen male gerust.