Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
leefde intusschen gerust, onbezorgd
en vergenoegd. Na hier aldus ze-
ventien jaren gesleten te hebben,
begon hij te gevoelen, dat hij weldra
sterven zou, daarom liet hij jozef
bij zich komen, die hem beloven
moest, zijn lijk in het familiegraf in
Kanaan te begraven. Daarna zegende
hij al zijne kinderen, legde zich
gerust en geheel overgegeven aan
den wil van God neder en stierf in
den ouderdom van honderd zeven
en veertig jaren. Jozef liet het lig-
chaam zijns vaders balsemen, en ging
volgens zijne belofte zelf mede, om
het in het land Kanaan ter aarde te
bestellen, waarna hij xïdiQX Egypte., tot
het waarnemen zijner ambtsbezighe-
den, wederkeerde.
Werd eens op Sinai den Jood deez' wet gegeven:
»Bemin, naast God, het meest den oorsprong van uw
leven;"
Ging met deez' wet alleen, de zegening gepaard:
• Dat hij, die haar vervult, in 't leven hlijv' gespaard."
In JOZEFS edel hart stond ook de wet geschreven
Van vader-, broedermin, van onregt te vergeven.
Volg, volg toch, lieve jeugd! zijn edel voorbeeld na,
Bemin uw' ouders ook, en^'t loon komt vroeg of spa.