Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ heug u, lieve vader, verheug u!
„ uw zoon .jozef leeft nog, en re-
„ geert over geheel Egypte" Jakob
was bij deze woorden, als of hij uit
eenen diepen slaap ontwaakte; hij
kon niet gelooven, hetgeen zijne
zonen hem zeiden. Te vergeefs deel-
den zij hem het verhaal mede, van
al wat er in Egypte was voorgevallen;
toen eerst kwam hij tot zich zeiven
en begon het te gelooven, toen hij
de wagens en de kostbare geschen-
ken zag, welke jozef hem zond. „ Nu
„ blijft mij niets te wenschen meer
„over," riep hij uit, „nu mijn jo-
„ zef nog leeft: — ik zal naar hem
„ gaan en hem nog zien eer ik sterf"
O! welke vreugde moet de grijze
jakob gevoeld hebben, toen zijne
zonen hem deze boodschap bragten,
en hem, door de geschenken, welke
jozef hun had medegegeven, van
de waarheid hunner woorden over-
tuigden! — In verrukking opgeto-
gen, riep de verheugde grijsaard,
met een godsdienstig gevoel van liefde
en dankbaarheid dom-drongen, nog-