Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
betuigen. ■— Bekend met, ja, dikwerf
ooggetuige van Uwen niets ontzienden.,
eigen rust en belang opofferenden ijver,
ter bevordering van het doelmatige on-
derwijs onzer Jeugd, deelde ik, in stilte
en van verre, de hulde, ivelke Ute dien
aanzien, aïlerwege, zoo regtmatig, opent-
lijk wordt bewezen.
Dan, niet slechts tot bewondering en
diepe vereering bepalen zich de gevoe-
lens, welke Gij, Wel Edele Gestrenge
Heer! mij inboezemdet; hartelijke, vurige
dankbaarheid ben ik JJ verschuldigd,
draag ik U toe. — Verlangend U deze
ook opentlijk te betuigen, verheug ik mij
niet iveinig, Wel Edele Gestrenge Heer!
dat het U behaagde, mij mijne bede,
om deze Verkorte Geschiedenis van
-jozef aan U op te dragen, verpUgtend,
te willen toestaan.
Dit nieuwe bewijs uwer goedgunstig-
heid jegens mij, vermeerdert en verhoogt