Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
over de goedheid van jozef jegens
broeders, die hem zoo slecht behan-
deld hadden. —- Zoo handelt, zoo
zeer verheugt zich een godvreezend
mensch altijd, wanneer hij in de ge-
legenheid komt eenige goede daad
te kunnen verrigten. —• Laat ons
hieruit leeren, ons nimmer over aan-
gedane beleedigingen te wreken, maar
die liever minzaam te vergeven. Nu
moeten wij in dit verhaal de wijsheid
van den allesbesturenden, goeden
God erkennen en bewonderen, die
dit alles zoo schikte en liet gebeu-
ren, om den vromen jakob, in zijnen
ouderdom, vreugde en gemak te be-
zorgen. — Zoo waar is het, dat God
de vromen nooit verlaat.
Welzalig hij, wiens hart
Van mensclienliefde blaakt,
Die elk, zoo veel hij kan,
Geheel gelukkig maakt;
Die, schoon dat hem geen dwang
Tot 'snaasten dienst verbindt,
In 't doen van liefdepligt
Zijn groolsten wellust vindt.