Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ „ heeft hem tot Heer over Egypte
„ „ aangesteld; kom hem sj)oedig be-
„ „ zoeken. Gij zult voortaan bij uwen
„ „ zoon jozef in het landschap Ges-
„ „ sen wonen; gij en uwe kinderen
„ „ en kindskinderen. Hij zal u voe-
„ „ den en van alles verzorgen, ge-
„ „ durende de vijf jaren van gebrek,
„ „ welke wij nog zullen moeten ver-
„ „ duren." "
Nu viel jozef benjamin om den
hals, kuste hem teeder, en stortte
vreugdetranen; benjamin weende
ook, terwijl hij jozef wederkeerig in
zijne armen gesloten hield. Daarna
omhelsde jozef al zijne broeders,
besproeide ieder hunner met zijne
tranen, en toen werden zij eerst regt
verzekerd, dat hij jozef was, en
durfden zij tot hem spreken.
Spoedig had het gerucht, van de
komst van jozefs broeders, zich door
het geheele hof van farao verspreid.
De Koning verheugde zich er over,
en zeide tegen jozef : „ Laat uwe
„ broeders hunne lastdieren met ko-
„ ren beladen, en spoedig naar Ka'