Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ onzen vader teruggekeerd, deel-
„ den wij hem alles mede, wat gij
„ gezegd hadt, en toen wij geen
„ koren meer hadden, drong vader
„ er op aan, dat wij weder naar
„ Egypte zouden gaan, om wat te
„ halen. Wij stelden hem voor, dat
„ wij niets konden krijgen, ten zij
„ wij onzen jongsten broeder mede-
„ bragten." — „ „ Helaas!" " „ ant-
„ woordde hij ons„ „ ik had twee
„ „ zonen van mijne geliefde rachel,
„ „ gij hebt mij gezegd, dat een wild
„ „ dier den eersten verslonden beeft,
„ „ indien gij nu den eenigen, dien
„ „ik nog heb, ook medeneemt, en
„ „ hem soms op die reis een onge-
„ „ luk overkomt, zult gij mijne haren
„ „ nog grijzer doen worden, en mij
„ „ met eene droefheid overladen,
„ „ die niet dan met mijnen dood
„ „ zal eindigen." Ziedaar, mijn Heer!
„ wat vader ons zeide; zoo wij dus,
„ zonder onzen jongsten broeder, we-
„ der komen, zullen wij, uwe die-
„ naren, onzen ouden, braven vader
„ tot den dood toe bedroeven. Wij