Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
Jüda ging vooraan, en zoo versche-
nen zij voor jozef: „Waarom," dus
sprak jozef hen aan, „ waarom hebt
„ gij u zoo schandelijk en ondank-
„ baar tegen mij gedragen?" „Mijn
„ Heer!" sprak juda , „ wij hebben
„ niets, waarmede wij ons voor u
„ verdedigen kunnen. Wij zijn allen
„ uwe slaven, wij zoo wel als hij ,
„ bij wien de beker gevonden is!"
„ God beware mij voor zulk eene
„ onregtvaardigheid !" zeide jozef.
„ Hij alleen, die mijnen beker ge-
„ stolen heeft, zal mijn slaaf zijn,
„ gij anderen zijt vrij en kunt gerust
„ en wel tot uwen vader wederkee-
„ ren."
Jüda naderde op dit gezegde eer-
biedig tot jozef en zeide met eene
edele vrijmoedigheid: „ Sta mij toe,
„ bid ik u, mijn Heer! tot u te mo-
„ gen spreken, en onderdruk het ge-
„ voel van toorn, dat in uw hart zou
„ kunnen ontstaan. — Toen wij voor
„ de eerste maal hier kwamen, hebt
„gij ons, uwe dienaren, gevraagd:
„ „ Hebt gij nog eenen vader en