Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ en geeft het geld terug, dat gij in
„ uwe zakken hebt gevonden, het
„ mögt eens eene vergissing zijn; en
„ zorgt toch voor mijnen zoon. —
„ Ik ben niet gerust," vervolgde ja-
kob, „ tot gij terug zijt, en ik zal
„ God, den Almagtige, onophoude-
„ lijk bidden, u toch goedgunstig te
„ zijn, opdat Hij u, met uwen broe-
„ der, die gevangen zit, en mijn'
„ zoon benjamin, dien ik u toever-
„ trouw, tot mij terug late keeren.
„ Ondertusschen zal ik hier alleen zijn,
„ en alsof ik geene kinderen had."
Nu maakten de broeders zich reis-
vaardig , zij vertrokken, kwamen be-
houden en welvarend in Egypte aan,
en begaven zich tot jozef. Deze,
benjamin onder hen bespeurende,
zeide tegen zijnen opziener: „ Breng
„ deze lieden naar mijn huis, en maak
„ eenen grooten maaltijd gereed, ten
„ einde zij bij mij kunnen eten." De
opziener volvoerde den last, die hem
gegeven werd.
De zonen van jakob konden zich
dit gedrag, en wat toch wel het voor-