Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ eenen eed bevestigd, zeggende:
„ „ Gij moogt niet weder voor mij
„ „verschijnen, en bekomt ook geen
„ „ koren meer, tenzij gij uwen jong-
„ „ sten broeder, die te huis is ge-
„ „ bleven, mede brengt." " „ Wilt
„ gij, vader, hem dus mede geven,"
voegde juda er bij, „ dan zullen wij
„ dadelijk vertrekken, maar zonder
„ hem blijven wij hier."
Jakob zeide hun met droefenis:
„ Het is mijn ongeluk, dat gij dien
„ Heer gezegd hebt, dat gij nog
„ eenen broeder te huis hadt; maar
„ dewijl de nood ons nu dringt, doet,
„ zoo als gij verkiest, en neemt hem
„ mede. Maar neemt dan tevens
„ van de schoonste, beste en lek-
„ kerste vruchten mede, die hier
„ groeijen; neemt wierook, honig,
„ mirre, amandelen en andere ge-
„ schenken mede, biedt die den groo-
„ ten Heer van Egypte aan, opdat
„ hij tevreden zij, en u gezamenlijk
„ terug late komen. Neemt ook twee-
„ maal zoo veel geld mede, als gij
„ de eerste reis medegenomen hebt,