Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
de gevangenis bij zich komen en
zeide: „ Doet wat ik u gebied, en
„ u zal geen kwaad wedervaren. In-
„ dien het in de daad waar is, dat
„ gij hier wel gezind en met vre-
„ delievende inzigten gekomen zijt,
„ is het mij genoeg, dat één uwer
„ hier gevangen blijve, gij overigen
„ kunt dan het koren, dat gij noo-
„ dig hebt, medenemen en uw^en
„jongsten broeder halen, opdat ik
„ wete, of hetgeen gij zegt, waar is,
„ en gij niet van honger behoevet
„ om te komen." — Zij gehoorzaam-
den; maar zeiden tegen elkander:
„ Nu laat God ons eene regtvaardige
„ straf ondergaan; want wij hebben
„ ons aan onzen broeder jozef groo-
„ telijks bezondigd; wij sloten onze
„ ooren voor zijne smeekstem, toen
„ hij ons bad, medelijden met hem
„ te hebben. Het is eene straf voor
„ onze wandaad, dat wij nu zoo in
„ verlegenheid geraken."
Ruben zeide hierop: „ Heb ik des-
„ tijds niet genoeg gezegd: „ Begaat
„ „ toch zoo eene groote euveldaad