Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 55
„ te sporen, ten einde dit land te
„ bemagtigen." Zij antwoordden: „ O
„ neen, mijn Heer! wij, uwe dienaars,
„ komen hier met goede en vreed-
„ zame inzigten, enkel om koren te
„ koopen. Wij zijn alle zonen van
„ éënen vader, en ons vaderland is
„ Kanaan."
Jozef bleef er bij, en volhardde
met te zeggen, dat zij verspieders
waren. Zij antwoordden: „ Wij zijn
„ met ons twaalven broeders, de
„jongste is bij onzen vader te huis
„ gebleven, en een is reeds dood."
— „ Ik zal u niet gelooven, en gij
„ zult van hier niet vertrekken,"
zeide jozef daarop, „ alvorens ik
„ dien jongsten broeder gezien heb.
„ Een van u allen kan vertrekken
„ om hem te halen, de andere blij-
„ ven hier gevangen , tot hij terug
„ komt."
Jozef liet de broeders in de daad
gevangen zetten en hield hen gedu-
rende drie dagen opgesloten.
Den derden dag liet hij hen uit