Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
lijden met den vromen jongeling,
die weldra in gunst kwam bij den
opziener der gevangenis. Deze, in-
genomen met jozefs deugden, kunde
en bekwaamheid, liet hem eerlang de
zorg voor de gevangenen over: in de
gevangenis mogt hij vrij rondgaan,
en zijn toestand was alzoo meer en
meer dragelijk geworden.
Het gebeurde, dat twee ambte-
naren van den koning, de hoofd-
schenker en de koninklijke brood-
bewaarder, in de gevangenis werden
gebragt, waar jozef was. Ook zij
werden aan hem toevertrouwd. Op
eenen morgen, dat jozef in hun vei'-
trek kwam, bespeurde hij, dat zij er
veel bedroefder dan naar gewoonte
uitzagen; en hij vraagde hun de re-
den daarvan. Zij antwoordden hem,
dat zij elk eenen droom gehad had-
den, die hen zeer ongerust maakte,
omdat zij niet wisten, wat die droom
beteekende.
„ God alléén kan droomen verkla-
„ ren," zeide jozef, „ verhaalt mij on-
„ dertusschen eens, wat gij gedroomd