Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
•iN.
„ mijnen jozef verslonden." Hij
schem-de van droefheid zijne klee-
deren, hing zich eenen haren zak om,
en beweende langen tijd zijnen zoon,
dien hij dood geloofde.
De goddelooze zonen, van hunne
reis terug gekeerd, poogden zijne
smart te lenigen, maar de oude man
wees hunne troostredenen af, en zei-
de: „ Ik zal mijnen jozef beweenen,
„tot ik, gelijk hij, in den schoot
„ der aarde zal nederdalen."
Beef voor den eersten stap van 'l kwaad,
Want die op 't pad der ondeugd gaat,
Zal niet gemaklijk rugwaarts treden;
Men holt en holt meest blindlings voort,. .
Maar eenmaal wordt die vaart gestoord ....
En wee, dan! want de schreden
Op 't pad, dat ten verderve leidt,
Zij worden eeuwig lang beschreid.
Kindren, wilt toch nimmer liegen!
God toch laat zich niet bedriegen.