Boekgegevens
Titel: Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Auteur: Wenning, C.H.
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9434
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203004
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Jozef, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verkorte geschiedenis van Jakobs voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Deze voorkeur van den ouden jakok
haalde jozef den haat zijner broeders
op den hals.
Twee droomen, welke de jongeling
gehad had, verhaalde hij aan zijne
broeders, en deze vermeerderden den
haat aanmerkelijk. „ Het scheen mij
„ toe," zeide hij hun in zijne een-
voudigheid, „ dat ik met u op het
„ veld garven zamenbond; dat mijne
„ garf zich ophief en overeind bleef
„ staan, terwijl de uwe, die rondom
„ de mijne stonden, zich bogen, en
„ haar groote eer bewezen." Zijne
broeders vraagden hem: „ Zult gij
„ dan onze koning worden , en zullen
„ wij verpligt zijn, ons aan uwe magt
te onderwerpen." Deze droom ver-
V
meerderde hunnen haat en verbit-
terde hunne harten zeer. Eenigen
tijd daarna zeide jozef hun: „Ik
„ heb in eenen droom de zon, de
„ maan en elf sterren gezien, welke
„ mij aanbaden." Toen vader jakob
het verhaal van dezen droom hoorde,
berispte hij jozef, en vraagde hem:
„ Wat beteekent deze droom ? Ge-