Boekgegevens
Titel: Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Deel: II
Auteur: Werf, F. v.d.
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1895 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203001
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het Fransch voor katholieke scholen: lezen, spreken, schrijven, van buiten leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Zeg vlot op:
Je ne me serai pas lavé.
Me serai-je lavé?
Ne me serai-je pas lavé?
Vervoeg evenzoo: se venger {zich wreken), se re-
poser (uitrusten), se coucher, se promener.
Maak deze tijden volledig:
Quand je me lève, je me lave.
Quand je me lèverai, je me laverai.
110. Jésus ne s' est jamais vengé. Marie ne s' est
pas levée de bonne heure ; elle s' était couchée trop
tard. Nous nous sommes promenés au jardin. Vous
étes-vous amusés à l'anniversaire de votre père?
A quelle heure se sont-ils couchés? Les petites
filles ne se sont pas encore habillées. Où vous êtes-
vous promené? Les ouvriers se sont reposés. Ils
se sont hâtés de manger une tartine. A quoi les
élèves se sont-ils amusés? Ne se sont-ils pas amusés
à jouer aux billes? Je me -serais lavé les mains,
si j'avais eu l'occas'on. Si vous vous étiez levés,
nous nous serions promenés.
111. Vertaal in 't Fransch:
Ik zal mij wasschen. Zult gij u ook wasschen?
Neen, mijne handen zijn niet vuil. Hij werkt niet,
hij wandelt. Waar wandelt hij? Hij wandelt met
zijn vriend in den tuin. Hoe laat {à quelle heure)
gaat gij naar bed? Ik ga om half tien naar bed.
Staat zy op of gaat zy naar bed? Zij gaat naar
bed. Zy is reeds naar bed gegaan.
112. Als ik opsta, wasch ik mij. Wij zullen morgen
vroeg (de bonne heure) opstaan. Wij zullen ons de
handen wasschen. Ik bedrieg my niet. Hij bedriegt